Ωτοχειρουργική

Αντιμετωπίζονται χειρουργικά οι παρακάτω παθήσεις:

Εκκριτική ωτίτιδα

Τυμπανοτομή, Σωληνίσκοι αερισμού

Χρόνια Μέση Ωτίτιδα

Τυμπανοπλαστική I-V, Αντροτομή, Μαστοειδεκτομή CWU, CWD

Οξεία Μαστοειδίτιδα

Αντροτομή, Μαστοειδεκτομή

Ωτοσκλήρυνση

Αναβολεκτομή, Αναβολοτομή

Κωφότητα

Κοχλιακή Εμφύτευση