Επεμβάσεις Λάρυγγος - Τραχήλου

Πολύποδες φωνητικών χορδών

Αφαίρεση με μικροσκόπιο, Laser

Οίδημα Reinke

Αποφλοίωση των φωνητικών χορδών κάτω από μικροσκόπιο

Καλοήθεις και Κακοήθεις όγκοι του λάρυγγα

Αφαίρεση κάτω από μικροσκόπιο, τμηματική και ολική λαρυγγεκτομή

Παράλυση φωνητικών χορδών

Χορδεκτομή, αρυταινοειδεκτομή με Laser

Στένωση τραχείας

Τοποθέτηση σωλήνα Montgomery, Πλαστική τραχείας

Παθήσεις σιελογόνων αδένων

Επιπολής ή Εν τω βάθει Παρωτιδεκτομή με παρασκευή του προσωπικού νεύρου (Χρήση νευροδιεγέρτη), Αφαίρεση υπογναθίου αδένα.

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βραγχιακή κύστη

Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βατράχιο

Ριζική αφαίρεση ή Μαρσιποποίηση

Ξένα σώματα τραχείας, οισοφάγου

Αφαίρεση με βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση

Όγκοι Παραφαρυγγικού χώρου

Αφαίρεση με εξωτερική ή συνδυασμένη προσπέλαση

Πρωτοπαθείς ή Μεταστατικοί όγκοι τραχήλου

Λειτουργικός ή Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός (Neck Dissection LVL I-VI)

Όγκοι Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών

Αφαίρεση θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών