Πλαστική Χειρουργική

Αφεστώτα ώτα

Πλαστική πτερυγίων (Προσωπική τεχνική)

Μακρά και κυφή μύτη

Πλαστική ρινός σε συνδυασμό με πλαστική διαφράγματος

Κατάγματα και Παραμορφώσεις ρινός

Ανάταξη και πλαστική μύτης

Καρκίνος δέρματος προσώπου

Ογκολογική αφαίρεση και αποκατάσταση με κρημνούς