Θυρεοειδής

Ευμεγέθης Βρογχοκήλη

Μερική ή Ολική Θυρεοειδεκτομή

Όζοι και Αδενώματα Θυρεοειδούς

Μερική ή Ολική Θυρεοειδεκτομή

Καρκίνος Θυρεοειδούς

Ολική Θυρεοειδεκτομή και Λεμφαδενικός Καθαρισμός (Neck Dissection LVL I-VI)

Αδενώματα Παραθυρεοειδών

Αφαίρεση αδενώματος με διεγχειρητικό έλεγχο