Επεμβάσεις Στοματοφάρυγγος

Υπερτροφία αμυγδαλών

Αμυγδαλεκτομή

Βατράχιο

Ριζική αφαίρεση ή Μαρσιποποίηση

Απόφραξη του πόρου της παρωτίδος και του υπογναθίου αδένα

Διάνοιξη, αφαίρεση λίθων

Ξένα σώματα φάρυγγα (Ψαροκόκκαλα)

Αφαίρεση

Καρκίνος γλώσσας

Ογκολογική αφαίρεση, Λεμφαδενικός Καθαρισμός (Neck Dissection LVL I-VI)

Όγκοι στοματικής κοιλότητας

Ογκολογική αφαίρεση, Λεμφαδενικός Καθαρισμός (Neck Dissection LVL I-VI)