Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας

Στο διαγνωστικό μας κέντρο αντιμετωπίζεται χειρουργικά το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας, απαλλάσσοντας τους ασθενείς μόνιμα από μακροχρόνιες συντηρητικές θεραπείες (Sip up, Ρινικά σπρέι).

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

Κογχοτομή (Ολική κογχοτομή, Μερική κογχοτομή, Coblation)

Αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή

Πλαστική υπερώας